دستگاه سانتریفیوژ

دستگاه سانتریفیوژ (Centrifuge)

دستگاه سانتریفیوژ یکی از متداولترین دستگاههای آزمایشگاهی میباشد که در آن با استفاده از نیروی گریز از مرکز ذرات جامد داخل محلول آزمایشگاهی از یکدیگر جدا میشوند .
دستگاه تو لید شده توسط شرکت نسل امید پژوهش دارای ویژگی های زیر میباشد:

  • قابلیت ذخیره بیست برنامه با پارامترهای مختلف
  • امکان تغییر پارامترهای دستگاه ( دور و زمان و….) در حین کار
  • قابلیت تنظیم دور دستگاه برحسب Rpm و Rcv
  • مدل: SR1X3
  • سرعت: RPM 12000_500
  • ولتاژ ورودی: 220VAC
  • ابعاد: 26*28*35 cm
  • ظرفیت: ml 1.5*18
  • وزن: kg 10
دستگاه سانتریفیوژ
دستگاه سانتریفیوژ
دستگاه سانتریفیوژ
دستگاه سانتریفیوژ